Chroń morze – weź udział w konsultacjach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich

1 marca 2016 r.

Jakie szkodliwe substancje występują w rybach z Bałtyku?
Ile jest śmieci w naszym morzu?
Co to jest podwodny hałas?

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt najważniejszego dokumentu strategicznego dla polskiej części Bałtyku, opublikowany 8 marca 2016 r., dostępny jest na stronie www.chronmorze.pl. Na podstawie analizy obecnego stanu środowiska morskiego KPOWM wyznacza cele i zakres działań, które należy podjąć, aby utrzymać lub poprawić ten stan.
Stan Bałtyku określa 11 wskaźników głównych, z których aż 5 wymaga poprawy, a zaledwie 4 są zgodne z przyjętymi standardami. Polska powinna w najbliższych latach skoncentrować się między innymi na zapewnieniu właściwej różnorodności biologicznej czy zmniejszeniu dopływu substancji powodujących niekontrolowany wzrost szkodliwych organizmów (np.: sinic).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu i zgłaszania uwag za pomocą elektronicznej ankiety zamieszczonej na stronie. Wersje papierowe dokumentu są również dostępne w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i w siedzibach Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie. Adresy instytucji znajdą Państwo na stronie www.chronmorze.pl.
Konsultacje KPOWM prowadzone są od 8 do 29 marca 2016 r.

Obowiązek opracowania przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Krajowego programu ochrony wód morskich wynika z art. 61s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 t.j. z późn. zm.), natomiast poddanie dokumentu procedurze konsultacji społecznych zgodnie z art. 61 s pkt. 5 ustawy.
Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektu „Krajowego programu ochrony wód morskich” jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

ZAPYTAJ EKSPERTA