Konsultacje społeczne zakończone

5 kwietnia 2016 r.

Termin zgłaszania uwag do projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich i prognozy oddziaływania na środowisko do projektu KPOWM upłynął 29 marca 2016 roku.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej otrzymał ponad 130 uwag do ww. dokumentów. Część
z nich zawierała sugestie dotyczące przeformułowania terminów lub przeredagowania zapisów w dokumentach, część propozycji dotyczyła merytorycznych zmian w projektach.

Wszystkie opinie i zgłoszenia są obecnie analizowane przez grono ekspertów opracowujących dokumenty. Po finalnych uzgodnieniach zostaną opublikowane na stronie chronmorze.pl wraz z raportem podsumowującym konsultacje społeczne, podsumowaniem przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz finalną wersją Krajowego Programu Ochrony wód Morskich.

ZAPYTAJ EKSPERTA