DLACZEGO CHRONIMY WODY MORSKIE?

 • 1. Bioróżnorodność
 • 2. Gatunki obce
 • 3. Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków
 • 4. Łańcuch troficzny
 • 5. Eutrofizacja
 • 6. Integralność dna morskiego
 • 7. Warunki hydrograficzne
 • 8. Substancje zanieczyszczające i efekty ich działania
 • 9. Substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza
 • 10. Odpady w środowisku morskim
 • 11. Hałas podwodny
ZAPYTAJ EKSPERTA